Disclaimer

NL Notariaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door NL Notariaat op de website gepubliceerde informatie.

De inhoud van e-mails die wij versturen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van de inhoud ervan door anderen zonder toestemming van de afzender of geadresseerde, is onrechtmatig. Mocht een e-mail ten onrechte bij jou terechtgekomen zijn, dan verzoeken wij je vriendelijk direct contact met ons op te nemen onder telefoonnummer 085 – 013 8000.

NL Notariaat doet al het mogelijke de verspreiding van computervirussen tegen te gaan, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die veroorzaakt wordt als gevolg van een virus, ontstaan direct en/of indirect via een e-mail van NL Notariaat en/of de website www.nlnotariaat.nl.