ING Notarisservice

Vrijdag 27 december 2019 (vrijdag na kerst) zijn wij de gehele dag gesloten

 • Hypotheekakte
 • Leverings- en Hypotheekakte

  Om een woonhuis in eigendom te verkrijgen is een notariële akte van levering vereist.

 • Familiehypotheek
 • Notariële Opinie Erfpacht

  Bij een particulier erfpachtrecht stellen de meeste banken een Notariële Opinie verplicht.

 • Oprichting BV

  Een besloten vennootschap maakt een scheiding tussen privé en zakelijk vermogen.

 • Verdeling

  Bij een echtscheiding of beëindiging van een samenlevingsovereenkomst.

 • Verklaring van erfrecht

  Bij goed onderling contact en overeenstemming tussen de erfgenamen.

 • Schenking

  Bij een particulier erfpachtrecht stellen de meeste banken een Notariële Opinie verplicht.

 • Samenlevingscontract
 • Testament / Levenstestament