ING Notarisservice

 • Hypotheekakte
 • Leverings- en Hypotheekakte

  Om een woonhuis in eigendom te verkrijgen is een notariële akte van levering vereist...

 • Familiehypotheek
 • Notariële Opinie Erfpacht

  Bij een particulier erfpachtrecht stellen de meeste banken een Notariële Opinie verplicht...

 • Oprichting BV

  Een besloten vennootschap maakt een scheiding tussen privé en zakelijk vermogen...

 • Verdeling

  Bij een echtscheiding of beëindiging van een samenlevingsovereenkomst...

 • Verklaring van erfrecht

  Bij goed onderling contact en overeenstemming tussen de erfgenamen...

 • Schenking

  Bij een particulier erfpachtrecht stellen de meeste banken een Notariële Opinie verplicht...

 • Samenlevingscontract
 • Testament / Levenstestament