Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Notariële Opinie Erfpacht
  • De Notariële Opinie Erfpacht dient bij ons te zijn aangevraagd en heeft betrekking op bestaande bouw, géén nieuwbouw.
  • De akte van hypotheek, waarvoor de Notariële Opinie Erfpacht is aangevraagd, dient via de ING NotarisService te zijn gepasseerd.
  • De teruggave van de helft van het honorarium (€ 190,00 exclusief BTW) van de Notariële Opinie Erfpacht wordt verleend na het passeren van de akte van hypotheek. U dient hiervoor binnen 2 weken na het passeren van de hypotheekakte zowel de nota van de Notariële Opinie Erfpacht als de nota van afrekening van de akte van hypotheek ingescand aan ons te mailen aan erfpachtopinie@nlnotariaat.nl, tezamen met de opgave van uw bankrekeningnummer.
  • Vervolgens zullen wij u binnen 1 week daarna de creditfactuur toesturen en de teruggave aan u overmaken.

Terug naar Notariële Opinie Erfpacht