Notariële Opinie Erfpacht

Vanwege de vakantieperiode kan in de maanden juli en augustus 2021 geen notariële opinie erfpacht worden aangevraagd en/of worden afgegeven.

Waarom heb ik een Notariële Opinie Erfpacht nodig?

Voor een uitleg over de Notariële Opinie Erfpacht klik hier.

Wat zijn de kosten van een Notariële Opinie Erfpacht?

De kosten bedragen € 457,56 inclusief BTW en Kadasterkosten. Wijzigingen van de kosten van het Kadaster worden 1 op 1 doorberekend.

De Notariële Opinie geeft een oordeel over de vraag of het betreffende particuliere erfpachtrecht bij de bank hypothecair financierbaar is. Of de financieringsaanvraag door de bank ook daadwerkelijk wordt toegekend blijft ter beoordeling van de bank en is niet alleen afhankelijk van de Notariële Opinie.

Kortingsactie in samenwerking met ING

Als je nu bij ons een Notariële Opinie Erfpacht aanvraagt krijg je de kosten van de Notariële Opinie Erfpacht voor de helft - oftewel € 228,78 inclusief BTW en Kadasterkosten - terug, mits je mede als gevolg van de Notariële Opinie Erfpacht via ons een ING hypotheekakte laat opstellen én passeren. Klik hier voor de actievoorwaarden.

Hoe maak ik gebruik van NL Notariaat?