Toelichting Notariële Opinie Erfpacht

Waarom een Notariële Opinie Erfpacht?

Bij de aanvraag van een (hypothecaire) financiering zullen de meeste banken tegenwoordig een Notariële Opinie verplicht stellen, indien sprake is van een particulier erfpachtrecht. Omdat woningen op particuliere erfpacht niet of moeilijker (her-)financierbaar zijn geworden heeft de Nederlandse Verenging van Banken (NVB) criteria ontwikkeld voor de financiering van woningen op particuliere erfpacht. Die criteria beogen zowel particuliere erfpachters als hypothecaire geldverstrekkers te beschermen tegen risico's in erfpachtvoorwaarden die naar huidige maatschappelijke opvattingen de verstrekking van een verantwoorde hypothecaire lening in de weg staan. Deze criteria zijn in ieder geval van toepassing op erfpachtrechten in handen van particulieren die zijn gevestigd vóór 1 april 2012. De criteria hebben betrekking op de duur van het erfpachtrecht, de vergoedingsregeling, de canon, de canonaanpassing en de wijze waarop het erfpachtcontract gewijzigd kan worden. Klik hier voor een uitgebreidere toelichting op de criteria.

De notaris wordt als onafhankelijke deskundige ingeschakeld om de toetsing aan de criteria uit te voeren via een Notariële Opinie. Het model voor de Notariële Opinie is in overleg met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) opgesteld.

De Notariële Opinie geeft derhalve een oordeel over de vraag of het betreffende particuliere erfpachtrecht bij een bank hypothecair financierbaar is. Of de financieringsaanvraag door de bank ook daadwerkelijk wordt toegekend blijft ter beoordeling van de bank en is niet alleen afhankelijk van de Notariële Opinie.

Kortingsactie in samenwerking met ING

In het kader van de samenwerking met ING, wenst ING de Notariële Opinies bij voorkeur te laten uitvoeren door NL Notariaat.

De kosten van een Notariële Opinie bedragen normaal €496,10 inclusief BTW en Kadasterkosten.

Als je nu bij ons een Notariële Opinie Erfpacht aanvraagt krijg je de helft van het honorarium van de Notariële Opinie Erfpacht - oftewel € 190,00 ex BTW - terug, mits je mede als gevolg van de Notariële Opinie Erfpacht via ons een ING hypotheekakte laat opstellen én passeren. Klik hier voor de actievoorwaarden.

Hoe vraag je een Notariële Opinie Erfpacht aan?

1. Vul hier online het aanvraagformulier in en klik op "VERZEND";
2. Je ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging van de aanvraag, inclusief de factuur;
3. Na betaling van de factuur wordt de Notariële Opinie opgesteld en in principe binnen 5 tot 10 werkdagen aan jou per e-mail toegezonden.

Aanvraagformulier

Meer informatie of vragen?

Voor informatie of vragen mail naar het speciaal geopende e-mailadres: erfpachtopinie@nlnotariaat.nl

Terug naar Notariële Opinie Erfpacht