Notariële Opinie Erfpacht

Waarom heb ik een Notariële Opinie Erfpacht nodig?

Voor een uitleg over de Notariële Opinie Erfpacht klik hier.

Wat zijn de kosten van een Notariële Opinie Erfpacht?

De kosten bedragen € 496,10 inclusief BTW en Kadasterkosten. Wijzigingen van de kosten van het Kadaster en/of overige registers worden 1 op 1 doorberekend.

De Notariële Opinie geeft een oordeel over de vraag of het betreffende particuliere erfpachtrecht bij de bank hypothecair financierbaar is. Of de financieringsaanvraag door de bank ook daadwerkelijk wordt toegekend blijft ter beoordeling van de bank en is niet alleen afhankelijk van de Notariële Opinie.

Kortingsactie in samenwerking met ING

Als je nu bij ons een Notariële Opinie Erfpacht aanvraagt krijg je de helft van het honorarium van de Notariële Opinie Erfpacht - te weten € 190,00 exclusief BTW - terug, mits je mede als gevolg van de Notariële Opinie Erfpacht via NL Notariaat een ING hypotheekakte laat opstellen én passeren. Klik hier voor de actievoorwaarden.

Hoe maak ik gebruik van NL Notariaat?
  • geef hieronder de opdracht online, wel zo makkelijk.

Eventuele aanvullende stukken kunt u vervolgens per e-mail nasturen via: erfpachtopinie@nlnotariaat.nl