Verklaring van Erfrecht

Via NL Notariaat kan op een eenvoudige wijze en tegen een scherp aantrekkelijk vast tarief een verklaring van erfrecht of verklaring van executele worden opgemaakt.

Voordat een verklaring van erfrecht kan worden afgegeven, dient elke erfgenaam eerst een verklaring van aanvaarding/boedelvolmacht te ondertekenen. Er dient dus goed onderling contact en overeenstemming tussen de erfgenamen te zijn.

In de verklaring van erfrecht verklaart de notaris wie de erfgenamen zijn. In de verklaring van executele verklaart de notaris wie de executeur-testamentair is. Na ontvangst van de verklaring van erfrecht/executele is de bank bevoegd om aan de personen, genoemd in de verklaring van erfrecht/executele, de gelden van een bankrekening uit te betalen.

Wat zijn de kosten voor een verklaring van erfrecht?
Bekijk hier de opbouw van de kosten en de voorwaarden
Hoe neem ik contact op met NL Notariaat?
  • bel rechtstreeks met NL Notariaat (085 - 013 8000); of
  • stuur een e-mail naar verklaringvanerfrecht@nlnotariaat.nl. Vermeld de contactgegevens (jouw naam, adres, woonplaats en geef het telefoonnummer op waarop je tussen 09.00 uur en 17.00 uur te bereiken bent). Je wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld; of
  • geef de opdracht online, wel zo makkelijk.