Zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen?

Als erfgenaam heb je de keuze tussen het zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen van de nalatenschap. Deze keuzes houden het volgende in:

Zuiver aanvaarden:
Je erft alle bezittingen en schulden. Indien de schulden hoger mochten zijn dan de waarde van de bezittingen ben je met jouw eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. Indien je er zeker van bent dat de nalatenschap een positief saldo zal vertonen, kun je zuiver aanvaarden.

Beneficiair aanvaarden:
Je erft de bezittingen en schulden, maar je bent niet met jouw eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap indien deze hoger zijn dan de waarde van de bezittingen. Op jou rust de plicht om de schulden te voldoen voor zover er bezittingen tegenover staan. De nalatenschap dient op een formele wijze afgewikkeld te worden, vergelijkbaar met een faillissement. Je dient aan wettelijke regels te voldoen zoals minimaal het opstellen en indienen van een boedelbeschrijving bij de kantonrechter.

Verwerpen:
Je doet ‘afstand’ van uw erfdeel; je bent hierdoor nimmer erfgenaam geweest en hebt derhalve geen recht op de bezittingen van de nalatenschap, maar je bent ook niet aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. Door deze verwerping zal plaatsvervulling optreden, waardoor jouw eventuele nakomelingen in jouw plaats treden.

Voor beneficiaire aanvaarding en verwerping dient een verklaring bij de Griffie van de Rechtbank te worden uitgebracht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Deze bedragen € 155,- vrij van BTW (tarief 2024). Indien je de nalatenschap beneficiair wilt aanvaarden of verwerpen neem dan meteen contact met ons, NL Notariaat, telefonisch bereikbaar via 085 – 013 8000 (op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur) of per e-mail: verklaringvanerfrecht@nlotariaat.nl.

Terug naar Verklaring van erfrecht