Toelichting Familiehypotheek

Lenen bij jouw familie in plaats van bij een bank kan een goed (aanvullend) alternatief zijn. Aan het lenen bij jouw familie zijn enkele voorwaarden verbonden. Een belangrijke voorwaarde is dat u verplicht bent om de lening schriftelijk aan te gaan en eenmalig aan te melden bij de belastingdienst. Ook moet op de lening verplicht op tenminste annuïtaire basis worden afgelost. De belastingdienst wil via jouw aanmelding grip op jouw (hypothecaire) leningen krijgen en dus ook op leningen in de familiesfeer.

Let verder bij de schriftelijke vastlegging op de volgende zaken:

  • het rentepercentage;
  • de duur van de rentevaste periode;
  • de einddatum van de lening;
  • het geleende bedrag;
  • eigen woning lening;
  • de opzeggingsgronden van de lening en welke termijn; en
  • de termijn dat er rente en aflossing betaalt moet worden (maandelijks, per kwartaal, vooraf of achteraf).

De rente moet een zakelijk karakter hebben, dit wil zeggen dat het vergelijkbaar moet zijn met de geldende marktrente voor (hypothecaire) leningen met een vergelijkbare looptijd en vergelijkbare voorwaarden. Een afwijking ten opzichte van de geldende tarieven kan marginaal hoger of lager zijn. Als de marges ver overschreden worden dan kan de belastingdienst een schenking constateren en is er schenkbelasting verschuldigd, als de schenking meer bedraagt dan de schenkingsvrijstelling. Wij kunnen je hierbij assisteren.

Verantwoord lenen

Onder de huidige wetgeving mag door een bank maximaal 100% van de marktwaarde van een woning gefinancierd worden. De marktwaarde is vaak gelijk aan de koopprijs van de woning. Indien je meer geld nodig hebt dan deze grens van 100% van de marktwaarde, bijvoorbeeld als je een restschuld hebt, of als de lening niet verstrekt kan worden omdat je naast de gewenst hypotheek ook nog een consumptieve lening heeft, dan krijg je vaak van een bank een negatieve uitslag op jouw hypotheek-aanvraag.

Veel mensen wenden zich ook in een dergelijk geval tot de familie. Het verstrekken van een (hypothecaire) lening aan familieleden is vaak gedeeltelijk een emotionele keuze. Je wilt jouw familie helpen bij het verwezenlijken van een droom en dit gaat wederzijds met emotie gepaard. Wij adviseren je om toch ook binnen familieverband tot een verantwoordelijke (hypothecaire) lening te komen. Want naast het huis wil je ook kunnen leven, vakantie kunnen vieren en andere uitgaven kunnen doen. Denkt u erover om een (hypothecaire) lening aan een familielid te verstrekken, vraag dan altijd aan het familielid of deze (hypothecaire) lening ook bij een bank verstrekt zou worden. Wellicht dat je iets wil afwijken voor het familielid, maar je helpt jouw familielid misschien meer door een verantwoorde (hypothecaire) lening aan te gaan dan door alleen een droom te verwezenlijken.

Familiehypotheek-akte / Notaris

Juist als er geld in de familiesfeer wordt geleend verdient het zeer de voorkeur om de familielening door de notaris in een hypotheekakte op te nemen. Een hypotheekakte geeft de familie een juridisch sterkere verhaalpositie als schuldeiser dan andere schuldeisers als er zich bijvoorbeeld een faillissement van de lener voordoet of als de lener meerdere schulden heeft. De notariële hypotheekakte geeft zowel zekerheid middels het onderpand alsook het dwingende bewijs van het bestaan van de lening. Financiert u vanuit de familie een deel van de totale lening dan zal de eerste hypotheeknemer, in veel gevallen een bank, toestemming moeten geven voor een hypothecaire inschrijving. Wij kunnen deze toestemming bij de bank rechtstreeks voor je aanvragen.

NL Notariaat 

Als je een (hypothecaire) lening aan een familielid verstrekt dan is het dus raadzaam om de (hypothecaire) lening schriftelijk in een notariële akte vast te laten leggen en bij het Kadaster te laten inschrijven. Naast de familiehypotheekakte kun je bij ons desgewenst ook andere zaken zoals een samenlevingscontract, een testament of de samenloop tussen een hypothecaire lening en een schenkingsplan laten opstellen.

Terug naar Familiehypotheek