Leverings- en Hypotheekakte

Om een woonhuis in eigendom te verkrijgen is een notariële akte van levering vereist, die wordt ingeschreven bij het Kadaster. In de hypotheekakte wordt diezelfde woning als onderpand gegeven voor de hypothecaire lening die aan jou wordt verstrekt.

Bekijk de voorwaarden en de opbouw van de kosten
Waar kun je terecht in NL?

Als je voor het opstellen van de leverings- en hypotheekakte gebruik wilt maken van NL Notariaat, dan wordt een gelieerde notaris van NL Notariaat jouw notaris in de buurt.
Klik hier voor een overzicht van de vestigingsplaatsen van circa 60 notariskantoren in heel Nederland waarmee NL Notariaat samenwerkt.

Hoe maak je gebruik van NL Notariaat?
  • wijs in de getekende koopovereenkomst NL Notariaat als notaris aan en stuur deze naar: info@nlnotariaat.nl of anders per post naar: Postbus 381, 4870 AJ Etten-Leur; of
  • geef bij voorkeur de opdracht online, wel zo makkelijk.

Indien de koopovereenkomst door u, de makelaar of uw adviseur rechtstreeks aan het deelnemende notariskantoor wordt verzonden, maakt u geen gebruik van de Notarisservice en kunt u te maken krijgen met dubbele opdrachten en kosten.
De koopovereenkomst dient te allen tijde rechtstreeks naar ons kantoor (NL Notariaat) te worden gezonden.