Levering en Hypotheek

Om een woonhuis in eigendom te verkrijgen is een notariële akte van levering vereist, die wordt ingeschreven bij het Kadaster. In de hypotheekakte wordt diezelfde woning als onderpand gegeven voor de hypothecaire lening die aan jou wordt verstrekt.

Wat zijn de kosten voor een leverings- en hypotheekakte?
Bekijk hier de opbouw van de kosten en de voorwaarden
Hypotheekakte bij aankoop nieuwbouw met projectnotaris

Koop je een nieuwbouwwoning in een nieuwbouwplan waarbij sprake is van een projectnotaris? Dan heb je geen vrije notariskeuze voor wat betreft de leveringsakte van de nieuwbouwwoning. Voor de hypotheekakte heb je deze vrije notariskeuze echter wel en kan NL Notariaat de hypotheekakte voor jou afwikkelen.

Kijk voor meer informatie hierover op onze website onder "Hypotheekakte bij aankoop nieuwbouw"

Waar kun je terecht in NL?

Als je voor het opstellen van de leverings- en hypotheekakte gebruik wilt maken van NL Notariaat, dan wordt een gelieerde notaris van NL Notariaat jouw notaris in de buurt. Na ontvangst van de getekende koopovereenkomst stuurt NL Notariaat deze door aan de deelnemende notaris, die jouw dossier volledig verder zal behandelen. 

Klik hier voor een overzicht van de vestigingsplaatsen van circa 60 notariskantoren in heel Nederland waarmee NL Notariaat samenwerkt.

Hoe maak je gebruik van NL Notariaat?
  • wijs in de getekende koopovereenkomst NL Notariaat als notaris aan en stuur deze naar: info@nlnotariaat.nl of anders per post naar: Postbus 381, 4870 AJ Etten-Leur; of
  • geef bij voorkeur de opdracht online, wel zo makkelijk.

Indien de koopovereenkomst door u, de makelaar of uw adviseur rechtstreeks aan het deelnemende notariskantoor wordt verzonden, maakt u geen gebruik van de Notarisservice en kunt u te maken krijgen met dubbele opdrachten en kosten.
De koopovereenkomst dient te allen tijde rechtstreeks naar ons kantoor (NL Notariaat) te worden gezonden.