Verdeling zonder/met Hypotheek

Dient jouw woning en hypotheek nog verdeeld te worden naar aanleiding van een echtscheiding (van huwelijk naar Nederlands recht) of beëindiging samenlevingsovereenkomst, dan kun je NL Notariaat inschakelen. In dat geval zorgen wij er voor dat jouw bank ons de benodigde akte van ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid hypotheekschuld verstrekt.

De notariële akte van verdeling heeft alleen betrekking op de verdeling van de woning.

Wat zijn de kosten voor een akte van verdeling zonder hypotheek?
Bekijk hier de opbouw van de kosten en de voorwaarden


Aanvullende voorwaarden zijn:

 • er volgt ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid of er wordt een geheel nieuwe hypotheek afgesloten;
 • de verdeling heeft betrekking op beëindiging van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenleving in de relationele sfeer (niet in familiaire sfeer); 
 • de verdeling van de gezamenlijk bewoonde woning in het kader van een echtscheiding, is in goed onderling overleg overeengekomen (door middel van een echtscheidingsconvenant of een overeenkomst) en is niet door de rechter vastgesteld (bij beschikking);
 • partijen dienen in goed onderling overleg de benodigde documenten aan te leveren en een afspraak te maken bij de notaris voor de ondertekening van de akte;
 • verdelingen worden in behandeling genomen tot maximaal twee jaar na een echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap en ontbinding samenwoning;
 • het aanleveren van een WOZ-aanslag (indien WOZ-waarde meer dan 12,5% afwijkt van de overeengekomen waarde, dan dient een waardebepaling of taxatierapport -opgesteld door een makelaar- te worden aangeleverd);
 • de overeengekomen onder-/overbedeling stemt overeen met de waarde van de woning, restant geldleningen en/of eventuele polissen/bankspaarrekeningen.

Er worden extra kosten in rekening gebracht in geval van:

 • bij werkzaamheden in het kader van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in verband met de zogenaamde haircut-regeling, wordt € 150,- exclusief BTW in rekening gebracht;
 • indien nadere afspraken tussen partijen worden gemaakt die conceptwijzigingen noodzakelijk maken, wordt € 125,- exclusief BTW extra in rekening gebracht;
 • bij extra werkzaamheden in het kader van communicatie via advocaten, wordt een uurtarief van € 125,- exclusief BTW in rekening gebracht, danwel de opdracht door ons kantoor geannuleerd tegen de reeds gemaakte kosten;
 • indien één van de partijen bij volmacht verschijnt, wordt € 75,- exclusief BTW in rekening gebracht;
 • indien door ons kantoor toestemming bij de erfverpachter moet worden opgevraagd, wordt € 75,- exclusief BTW in rekening gebracht. 
 • indien door ons kantoor in de akte van verdeling een geldlening moet worden opgenomen in verband met het schuldig blijven van de overbedeling, dan brengen we € 75,- exclusief BTW in rekening.
 • voor de inzet van/passeren met een tolk, te weten: €100,- exclusief BTW, per te passeren akte. Dit bedrag is exclusief het honorarium voor de tolk zelf;
 • indien een gemaakte afspraak wordt verzet voor facturatie, te weten: € 75,- exclusief BTW;
 • indien een gemaakte afspraak wordt verzet na facturatie, te weten: € 125,- exclusief BTW.
Waar kun je terecht in NL?

Als je gebruik wilt maken van NL Notariaat, dan wordt een gelieerde notaris van NL Notariaat jouw notaris in de buurt. NL Notariaat bereidt het concept van de akte(n) voor en u tekent de akte(n) bij de notaris in de buurt.

Klik hier voor een overzicht van de vestigingsplaatsen van circa 60 notariskantoren in heel Nederland waarmee NL Notariaat samenwerkt.

Hoe maak je gebruik van NL Notariaat?
 • geef jouw opdracht online voor een akte van verdeling;
 • bij (extra) hypotheek geef je de opdracht online voor een akte van verdeling en hypotheek.