Verdeling

Dient jouw woning en hypotheek nog verdeeld te worden naar aanleiding van een echtscheiding (van huwelijk naar Nederlands recht) of beëindiging samenlevingsovereenkomst, dan kun je NL Notariaat inschakelen. In dat geval zorgen wij er voor dat jouw bank ons de benodigde akte van ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid hypotheekschuld verstrekt.

De notariële akte van verdeling heeft alleen betrekking op de verdeling van de woning.

Voorwaarden zijn:

 • er volgt ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid of er wordt een geheel nieuwe hypotheek afgesloten;
 • de verdeling heeft betrekking op beeindiging van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingsrelatie; 
 • de verdeling van de gezamenlijk bewoonde woning in het kader van een echtscheiding, is in goed onderling overleg overeengekomen (door middel van een echtscheidingsconvenant of een overeenkomst) en is niet door de rechter vastgesteld (bij beschikking);
 • partijen dienen in goed onderling overleg de benodigde documenten aan te leveren en een afspraak te maken bij de notaris voor de ondertekening van de akte;
 • verdelingen worden in behandeling genomen tot maximaal twee jaar na een echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap en ontbinding samenwoning;
 • het aanleveren van een WOZ-aanslag (indien WOZ-waarde meer dan 5% afwijkt van de overeengekomen waarde, dan dient een waardebepaling of taxatierapport -opgesteld door een makelaar- te worden aangeleverd);
 • de overeengekomen onder-/overbedeling stemt overeen met de waarde van de woning, restant geldleningen en/of eventuele polissen/bankspaarrekeningen.

Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht:

 • bij werkzaamheden in het kader van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in verband met de zogenaamde haircut-regeling, wordt € 150,- exclusief BTW in rekening gebracht;
 • indien nadere afspraken tussen partijen worden gemaakt die conceptwijzigingen noodzakelijk maken, wordt € 125,- exclusief BTW extra in rekening gebracht;
 • bij extra werkzaamheden in het kader van communicatie via advocaten, wordt een uurtarief van € 125,- exclusief BTW in rekening gebracht, danwel de opdracht door ons kantoor geannuleerd tegen de reeds gemaakte kosten;
 • als één van de partijen bij volmacht verschijnt, wordt € 75,- exclusief BTW in rekening gebracht;
 • indien door ons kantoor toestemming bij de erfverpachter moet worden opgevraagd, wordt € 75,- exclusief BTW in rekening gebracht. 
 • als door ons kantoor in de akte van verdeling een geldlening moet worden opgenomen in verband met het schuldig blijven van de overbedeling, dan brengen we € 50,- exclusief BTW in rekening.
 • de kosten zijn exclusief vertaalkosten, die wettelijk verplicht zijn indien de ondertekenaar van de akte de Nederlandse taal niet voldoende verstaat.
All-in tarief

De kosten voor een akte van verdeling zijn vast en bedragen bij 1 kadastraal perceel totaal all-in € 670,78*, tenzij sprake is van extra kosten zoals hierboven genoemd.

Bekijk de voorwaarden en de opbouw van de kosten
Waar kun je terecht in NL?

Als je gebruik wilt maken van NL Notariaat, dan wordt een gelieerde notaris van NL Notariaat jouw notaris in de buurt. Klik hier voor een overzicht van de vestigingsplaatsen van circa 60 notariskantoren in heel Nederland waarmee NL Notariaat samenwerkt.

Hoe maak je gebruik van NL Notariaat?
 • geef jouw opdracht online voor een akte van verdeling (let op: heb je binnen vijf werkdagen na het indienen van je aanvraag nog geen reactie van ons ontvangen? Neem dan contact met ons op) ;
 • bij (extra) hypotheek geef je de opdracht online voor een akte van verdeling en hypotheek.