Opdracht Verdeling en hypotheek

Personalia verkrijger
*
*
Personalia vervreemder
*
*

Verdelingen worden in behandeling genomen tot maximaal 2 jaar na een echtscheiding of beëindiging relatie.

Adres te verdelen woonhuis
*
Aan te leveren stukken
*

Indien geen convenant of verdelingsovereenkomst aanwezig is, dan verzoeken wij cliënten om het vragenformulier te downloaden, in te vullen, te scannen en vervolgens te uploaden via de button.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf

*

(waarde in verdeling mag maximaal 12,5% afwijken van de WOZ-waarde)

Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.

(alléén benodigd indien WOZ-waarde meer dan 12,5% afwijkt van de waarde in de verdeling).

Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.

*
Adviseur
*
Voorkeur locatie passeren en overige bijzonderheden
Opdracht
*