Opdracht Oprichting BV

Gegevens op te richten BV
*
*
*
*
*
*
*
Gegevens oprichter, bestuurder en aandeelhouder BV
*
*
*
*
*

Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.

Gegevens eventuele 2e oprichter, bestuurder en aandeelhouder BV

Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.

Aandelenkapitaal
*
*
Opdracht en voorwaarden
*
*
*
Contact