Opdracht Oprichting BV

Gegevens op te richten BV
*
*
*
*
*
*
*
Gegevens oprichter, bestuurder en aandeelhouder BV (indien oprichter een natuurlijk persoon is)

Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.

Gegevens eventuele 2e oprichter, bestuurder en aandeelhouder BV (indien eventuele 2e oprichter een natuurlijk persoon is)

Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.

Gegevens oprichter, bestuurder en aandeelhouder BV (indien oprichter een BV is)

Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.

Aandelenkapitaal
*
*
Toevoegingen/extra gegevens
Voorkeur locatie passeren
Opdracht en voorwaarden
*
*
*