Toelichting Schenken

Wat is schenken?

Schenken is het geven van 'iets', waar de ander voordeel aan heeft zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat.
Het begrip 'iets' kan erg breed gezien worden. Zo is het mogelijk om geld te schenken, maar ook goederen kunnen middels een schenking overgedragen worden. Hierbij valt te denken aan de verkoop van een huis (aan de kinderen bijvoorbeeld) onder de werkelijke waarde. Het verschil tussen de werkelijke waarde en de verkoopprijs wordt als schenking gezien.

Ook een lening waarover geen rente betaald hoeft te worden kan door de Belastingdienst als schenking gezien worden, de grootte van de schenking bestaat in dat geval uit de niet-betaalde rente.

Waarom schenken?

Omdat je iemand tijdens je leven wilt bevoordelen in plaats van bij overlijden.
Om belasting te besparen, aangezien je erfenis wordt verkleind.
Om iemand te helpen bij de aankoop van bijvoorbeeld een eigen woning.
Om een goed doel te ondersteunen in diens werkzaamheden.

Hoe?

Er is een aantal mogelijkheden om geld te schenken.

  • Schenking in geld: zo kun je geld schenken door geld te geven of over te maken op de rekening van de begiftigde(n). Hoewel de wet geen eisen stelt, is het raadzaam om de schenking van geld bij notariële akte vast te leggen. In deze akte kun je dan ook vastleggen dat de schenking privé blijft van de ontvanger en niet ook van zijn/haar partner, alsook dat de schenking wel/niet een voorschot op de erfenis is.
  • Schenking op papier/schenking door schuldigerkennis: als je een geldbedrag wilt schenken maar niet daadwerkelijk het bedrag wilt betalen, dan kan je een zogenaamde "schenking op papier" doen, ook wel "schenking onder schuldigerkenning" genoemd. Je houdt het geschonken bedrag in de portemonnee, maar je maakt wel gebruik van de vrijstellingen van de schenkbelasting. De Belastingdienst stelt aan deze schenking meerdere eisen, waaronder het vastleggen ervan in een notariële akte en het jaarlijks betalen van een rente van 6% over het geschonken bedrag. Door het jaarlijks betalen van een rente verminder je natuurlijk je vermogen verder en bespaar je jouw toekomstige erfgenamen belasting. Ook voor de jaarlijkse verschuldigde inkomstenbelasting in box 3 van ouders en kind kan een dergelijke schenking gunstig uitpakken.
  • Als je een goed doel wilt steunen, kan je door een schenking in een bepaalde vorm, een zogenaamde lijfrenteschenking, zelf inkomstenbelasting besparen! Zeker als je al een automatische incasso hebt lopen ten behoeve van een goed doel is het overwegen van een lijfrenteschenking de moeite waard. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan wil de Belastingdienst de aftrek (in box 1 bij de aangifte voor de inkomstenbelasting) toelaten. Eén van die eisen is dat de schenking in een notariële akte wordt opgenomen.
Wanneer?

Indien schenkingen worden gedaan is de leeftijd van de begiftigde van belang indien dit een kind is. Tot de leeftijd van 40 jaar gelden er namelijk hogere vrijstellingen (zie hierna).
Indien de schenker binnen 180 dagen na de schenking mocht komen te overlijden wordt de schenking als het ware voor de berekening van de verschuldigde erfbelasting teruggedraaid en bij de erfenis opgeteld. Dit geldt niet voor de eenmalige verhoogde schenking aan kinderen.

Vrijstellingen schenkbelasting

De fiscale schenkvrijstellingen voor het jaar 2023 zijn als volgt.
Jaarlijkse schenking:

  • kind: € 6.035,-
  • verhoging kind 18-40 jaar; eigen woning: € 28.947,-
  • verhoging kind 18-40 jaar; bestedingsvrij:  € 28.947,-
  • verhoging kind 18-40 jaar; studie: € 60.298,- 
  • overige verkrijger: €2.418,-
  • overige verkrijger 18-40 jaar; eigen woning: € 28.947,-

Na aftrek van de betreffende schenkingsvrijstelling betaal je schenkbelasting. Als je schenkt aan kinderen bedraagt de schenkbelasting tussen de € 0,- en € 138.641,- 10% en daarboven 20%.
Bij schenking aan kleinkinderen bedragen deze percentages 18% respectievelijk 36%.
Bij schenking aan overige begiftigden bedragen deze percentages 30% respectievelijk 40%.

Terug naar Schenking